DEKLARACJE WYBORU LEKARZA POZ/PIELĘGNIARKI POZ

 

1.Jak zmienić lekarza/ pielęgniarkę POZ?

Zmiany lekarza/pielęgniarki POZ pacjent dokonuje wyłącznie poprzez złożenie deklaracji u nowego lekarza/pielęgniarki POZ. Nie jest wymagane wypisanie się przez Pacjenta od poprzedniego lekarza/pielęgniarki POZ. Druki deklaracji dostępne są w przychodni oraz na naszej stronie wraz ze wzorcem prawidłowo wypełnionej deklaracji. Istnieje również możliwość wypełnienia deklaracji przy pomocy personelu w przychodni. Do każdej złożonej deklaracji wymagane jest złożenie oświadczenia Pacjenta (druki do pobrania w przychodni i na naszej stronie), o upoważnieniu lub braku wyrażenia zgody na udzielanie informacji osobom bliskim na temat jego stanu zdrowia i udzielonych mu świadczeń medycznych.

 

 

2.Ile kosztuje zmiana lekarza POZ?

Pacjent może 3-krotnie w roku kalendarzowym bezpłatnie dokonać zmiany lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Czwarta i każda następna zmiana skutkuje nałożeniem opłaty przez NFZ na Pacjenta. Opłata wynosi 80 zł i należy ją wpłacić na konto oddziału NFZ, do którego się należy. Można ubiegać się o zwolnienie z opłaty poprzez złożenie pisemnego wniosku w przypadku gdy zmiana lekarza nastąpiła z powodu:

·zmiany miejsca zamieszkania;

·zaprzestania świadczenia usług zdrowotnych przez wybranego przez nas lekarza;

 

Istnienia innych ważnych okoliczności, niezależnych od naszej woli, z powodu których musimy zmienić lekarza (przepisy nie podają jakie mogą być to okoliczności, są indywidualnie rozpatrywane przez oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego należy je odpowiednio uzasadnić.

 

 

POTWIERDZENIE UBEZPIECZENIA

 

1.Czy muszę mieć dowód ubezpieczenia, żeby skorzystać z pomocy medycznej?

W naszej przychodni ubezpieczenia sprawdzamy w e-WUŚ (elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorcy). Nie wymagamy przedstawiania legitymacji, RMUA, itp., natomiast należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

 

 

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 

1.Czy zapisując się do nowego lekarza muszę mieć dokumentację medyczną?

Nie wymagamy dostarczenia dokumentacji medycznej, jest ona jednak pomocna dla rozpoznania stanu zdrowia Pacjenta (przyjmowane leki stałe, przebyte choroby, rozpoznania chorób przewlekłych, itp.). Na pierwsza wizytę Pacjent powinien zabrać przyjmowane leki stałe.

 

 

2.Czy przychodnia może wystąpić o moją historię choroby z poprzedniej przychodni?

Niestety dokumentacja medyczna pozostaje w miejscu jej wytworzenia i jedynie Pacjent może wystąpić o wydanie kopii dokumentacji. Przychodnia występuje natomiast o wydanie karty szczepień dzieci.

 

3.Byłam w szpitalu/ na wizycie u specjalisty. Czy muszę o tym informować lekarza POZ?

Każda informacja informacja o obecnym stanie zdrowia i przyjmowanych lekach jest niezbędna we właściwym procesie leczenia. Karty wypisu ze szpitala, informacje od specjalisty, karty konsultacyjne, itp. powinny być dostarczone do lekarza prowadzącego (POZ). W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY POINFORMOWAĆ LEKARZA O WSZYSTKICH PRZYJMOWANYCH LEKACH!

 

 

ZWOLENIENIE LEKARSKIE

 

1.Potrzebuje zwolnienie lekarskie. Co muszę mieć ze sobą?

Do wystawienia zwolnienia lekarskiego niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego oraz NIPu płatnika składek. Nie wymagamy legitymacji, RMUA, itp.

 

 

KOMPETENCJE LEKARZA POZ

 

1.Czy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić skierowanie na tomografię komputerową?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie może wystawiać skierowań na tzw. badania kosztochłonne (typu tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, itp.). Na tego typu badania kierować mogą wyłącznie lekarze z poradni specjalistycznych. Wyjątek stanowią skierowania na badania endoskopowe (kolonoskopię i gastroskopię).

 

 

2.Czy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może zrobić obdukcję?

Obdukcję może wykonać wyłącznie powołany do tego biegły, którym może być jedynie lekarz medycyny sądowej wpisany na listę biegłych prowadzoną przez Prezesa właściwego Sądu Okręgowego. Obdukcja lekarska jest zazwyczaj płatna, brak jest refundacji przez NFZ.

 

 

SKIEROWANIA

 

1.Ile jest ważne skierowanie do specjalisty?

Skierowania do poradni specjalistycznych są ważne do momentu ustania przyczyny ich wystawienia. Skierowanie jest zatem ważne bezterminowo (niezależnie od daty wystawienia skierowania przez lekarza kierującego) i do czasu zakończenia leczenia. Nie ma zatem konieczności odnawiania skierowań co rok.

 

2.Do jakiego specjalisty mogę iść bez skierowania?

Bez skierowania Pacjent może zarejestrować się wyłącznie do lekarza: stomatologa, onkologa, ginekologa, psychiatry oraz poradni leczenia gruźlicy, poradni osób zakażonych wirusem HIV, poradni dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego.

 

3.Czy muszę mieć skierowanie do lekarza medycyny pracy?

Jeżeli Pacjent potrzebuje orzeczenie z badania profilaktycznego (wstępnego, okresowego, kontrolnego) lub sanitarno-epidemilogicznego musi mieć skierowanie od pracodawcy (wzór skierowania do pobrania na naszej stronie). Jeżeli Pacjent potrzebuje zaświadczenie od lekarza medycyny pracy do szkoły winien mieć od niej skierowanie na badania. Nie jest wymagane skierowanie do zaktualizowania książeczki sanitarno- epidemiologicznej, oraz do badania kierowców/kandydatów na kierowców.  

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

1.Mam zlecone zastrzyki. Do kogo mam się zgłosić?

Zlecone zastrzyki należy zgłosić pielęgniarce POZ (rodzinnej/środowiskowej), do której została złożona deklaracja.

 

 

2.Czy muszę płacić pielęgniarce za zlecone przez lekarza POZ zastrzyki?

Pacjenci posiadający deklarację do pielęgniarki POZ (rodzinnej/środowiskowej) mają prawo do bezpłatnych świadczeń (np. zastrzyków, opatrunków itp.) niezależnie od miejsca wykonania zabiegu (dom, gabinet pielęgniarki POZ – zgodnie z zaleceniem lekarza). Pielęgniarka POZ wykonuje bezpłatnie wszystkie zabiegi zlecone przez lekarzy mających umowę z NFZ. Zlecenia z gabinetów prywatnych powinny być wykonywane przez pielęgniarkę odpłatnie.

 

 

TRANSPORT MEDYCZNY

 

1.W jakiej sytuacji mogę bezpłatnie skorzystać z transportu sanitarnego?

Bezpłatny transport sanitarny należy się w przypadku gdy:

·istnieje konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej;

·świadczeniobiorca jest osobą z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego.

Pacjentowi kontynuującemu leczenie w poradni specjalistycznej skierowanie na transport sanitarny wystawia leczący lekarz specjalista.

Ponadto wybrana placówka lecznicza powinna być najbliższa od miejsca pobytu pacjenta, przy uwzględnieniu, że ta placówka udziela świadczeń we właściwym zakresie.

W innych przypadkach przejazd środkami transportu sanitarnego będzie wykonywany odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

 

 

2.Gdzie mogę zrealizować skierowanie na transport sanitarny?

Przychodnia Panaceum zapewnia swoim Pacjentom transport sanitarny w Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SYSTEM” Zbigniew Guss, Nieznanego Żołnierza 41/9, 77-400 Złotów, tel. 67 263 56 00.

 

 

 

3.W jakich godzinach mogę zrealizować skierowanie na transport sanitarny?

Transport sanitarny działa w dni powszednie od godziny 8.00 do godziny 18.00. Wyłącznie w tych godzinach transport sanitarny jest refundowany przez NFZ.

 

 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC MEDYCZNA

 

1.Gdzie można uzyskać pomoc medyczną, gdy moja przychodnia jest nieczynna?

W godzinach 18.00 - 8.00  lub całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy, pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów, telefon: 67 263 28 92.

 

 

2.W jakim przypadku mogę skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:

·nagłego zachorowania;

·nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.

 

 

 

 

 

PACJENCIE! JEŻELI NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE CIĘ PYTANIA

MOŻESZ JE ZADAĆ PISZĄC NA:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

 POLMED

NFZ
POL

 

PZU

Friday the 6th.