Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 

Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej zajmuje się wszystkimi problemami zdrowotnymi oraz profilaktyką chorób (min. bilanse, szczepienia ochronne, profilaktyka chorób krążenia, układu oddechowego) i promocją zdrowia Pacjentów bez względu na ich wiek i płeć. W razie konieczności konsultacji specjalistycznej lekarze wystawiają skierowania do odpowiednich poradni.

 

Świadczenia poradni podstawowej opieki zdrowotnej w ramach NFZ (bezpłatnie) są udzielane:

1.      Osobom, które wypełniły deklarację (pobierz deklarację do lekarza) i (pobierz deklarację do pielęgniarki) i dokonały wyboru lekarza / pielęgniarki POZ. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, można złożyć deklarację i zapisać się tylko do jednego lekarza/pielęgniarki;

2.      Osobom przebywającym czasowo na terenie Powiatu Złotowskiego posiadającym deklaracje do lekarzy/pielęgniarek POZ w miejscu swojego stałego zamieszkania- w sytuacjach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia się stanu zdrowia (bez konieczności składania deklaracji);

3.      Osobom posiadającym ważną europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) wydaną przez inne państwo niż Polska- w sytuacjach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia się stanu zdrowia.

 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni funkcjonują: 

- gabinety lekarskie: (pediatryczny i internistyczny),
- gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej),
-
gabinet diagnostyczno-zabiegowy oraz punkt szczepień.

 


Świadczenia są udzielane w dni powszednie od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do godz. 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W związku z dużą liczbą Pacjentów, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny 67 349 22 22 i uprzednią rejestrację.

 

 

W godzinach 18.00 - 8.00 rano  lub całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy, pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów, telefon: 67 263 28 92.

 

 POLMED

NFZ
POL

 

PZU

Friday the 6th.