Poradnia Medycyny Pracy

 W Poradni Medycyny Pracy oferujemy badania profilaktyczne Pracowników:

·         wstępne- wykonywane osobom przyjmowanym do pracy;

·         okresowe- wykonywane systematycznie wg przedziałów czasu uwzględniających warunki na danym stanowisku oraz stan zdrowia Pracownika;

·         kontrolne - wykonywane  w  przypadku  gdy  Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni.

Do przeprowadzenia badań profilaktycznych niezbędne jest skierowanie (pobierz skierowanie) wystawione przez Pracodawcę  ze  wskazaniem  stanowiska  oraz  czynników uciążliwych lub szkodliwych (o ile takowe występują).

W zależności od wskazanych czynników lekarz decyduje okonieczności przeprowadzenia ewentualnych konsultacji specjalistycznych (okulistycznej, laryngologicznej
lub neurologicznej), dodatkowych wyników badań. 

Do czynników takich zaliczyć należy przede wszystkim: 


 - pracę przy komputerze ekranowym powyżej 4h dziennie (wymagana konsultacja okulistyczna),
- pracę głosem (wymagana konsultacja laryngologiczna),
- prowadzenie samochodu służbowego (wymagana konsultacja laryngologiczna i okulistyczna),
- pracę na wysokości powyżej 3m (wymagana konsultacja laryngologiczna, okulistyczna i neurologiczna),
- pracę w hałasie (wymagana konsultacja laryngologiczna), itp.

W zależności od wskazanych czynników lekarz decyduje o konieczności przeprowadzenia konsultacji specjalistycznych (okulistycznej, laryngologicznej lub neurologicznej).

Na życzenie Pracodawcy lekarz wizytuje stanowiska pracy, uczestniczy w komisjach BHP, inicjuje i realizuje akcje związane z promocją zdrowia (np. szczepienia ochronne).

 

Ponadto wykonujemy:

- badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (również wymagane jest skierowanie od Pracodawcy),  

- uaktualnienie książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (tzw. książeczki sanepidu),

- badania kierowców/kandydatów na kierowców (dla kierowców zawodowych wymagana jest konsultacja laryngologa, okulisty oraz ważne badania psychotechniczne),  

- badania Pracowników Morskich (świadectwa międzynarodowe): - świadectwa morskie,

- badania uczniów i studentów.

Na wszystkie wymagane konsultacje specjalistyczne można się umówić poprzez naszą placówkę (specjaliści współpracujący przyjmują na terenie miasta Złotów) lub indywidualnie u wybranego przez siebie specjalisty.


Firmy zachęcamy do zawierania umów o sprawowanie opieki profilaktycznej nad Pracownikami, szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 506 06 49 71.


Terminy wizyt można ustalić telefonicznie (67 349 22 22) lub osobiście w „Informacji”.POLMED

NFZ
POL

 

PZU

Friday the 6th.